Maatlat Duurzame Veehouderij 2021: De belangrijkste kansen en wijzigingen

Beschrijving

Investeringen in duurzame stallen leveren in 2021 opnieuw fiscaal voordeel op. Door te bouwen volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) kom je in aanmerking voor Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil. De MDV biedt fiscale subsidie voor duurzame stallen voor varkens, pluimvee, kalveren, melkvee, vleeskalkoenen, eenden, konijnen, melkgeiten, melkschapen en vleesveestallen.

Per 1 januari 2021 is MDV 14 van kracht. Deze versie is twee jaar geldig tot en met 31 december 2022. De thema’s binnen de MDV zijn ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid, klimaat, fijn stof, bedrijf en omgeving en brandveiligheid.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Scroll naar top