Coppens Diervoeding

About us

Coppens Diervoeding is actief in de vleespluimveesector en levert voeders en advies voor vleeskuikens, kalkoenen en vleeskuikenouderdieren. Onze buitendienst en nutritionisten zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze voeders en adviezen voor onze klanten. Dit doen we op verschillende manieren.
– Met de kuikencheck krijgen vleespluimveehouders beter inzicht in het opzetmanagement en de kuikenkwaliteit. En kan een pluimveehouder veel geld besparen. We hebben inmiddels ruim 170 kuikenchecks afgenomen op verschillende vleeskuikenhouderijen. De verzamelde data heeft ervoor gezorgd dat we een beter inzicht hebben gekregen in het kuikenmanagement op bedrijfsniveau.
– In ons Poultry Research Centre worden voer- en rassenonderzoeken gedaan. Het betreft voornamelijk praktisch onderzoek, dat goed aansluit op de vragen uit de markt. De onderzoeken zijn gericht op het verbeteren van de economische resultaten op de bedrijven en/of het optimaliseren van de (darm)gezondheid van de vleeskuikens.
– Hitte behandelde moederdierenvoeders voor de maximale veiligheid. Neem geen risico op een Salmonella besmetting bij uw moederdieren. Zorg voor een goede borging door hitte behandeld foktoomvoer te verstrekken aan uw hanen en hennen. Het voorkomen van een Salmonella besmetting is een verantwoordelijkheid van de hele sector. Ook wij nemen onze verantwoordelijkheid. Dat doen we door het verhitten van foktoomvoeders, het gebruik van veilige grondstoffen, het ontsmetten en reinigen van onze dedicated bulkwagens voordat ze het erf oprijden.

Highlighted product

Job offers

Contact us

Scroll to Top