Geschiedenis

Dutch Poultry Expo is een nieuw vakevent dat haar oorsprong vindt in de voormalige
Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) Hardenberg en Venray. LIV is verdwenen na
ruim 20 jaar. Dutch Pork Expo in Venray en Dutch Poultry Expo in Hardenberg zijn twee
nieuwe nationale vakevents, gericht op één deelsector, die antwoord geven op de
uitdagingen die spelen in de pluimvee- en varkenshouderij.

Mede vanwege de schaalvergroting is het aantal veehouderijbedrijven gekrompen, waardoor
het bezoekerspotentieel van de voormalige LIV gestaag is gedaald. De krimp in het aantal
bedrijven gaat niet gepaard met een krimp van de omzet van de gehele sector. De
Nederlandse landbouw is gegroeid tot de 2e landbouwexporteur wereldwijd, de productiviteit
is toegenomen. Met Dutch Poultry Expo bedienen we de (inter)nationale pluimveesector in
Nederland, Vlaanderen, Nordrhein Westfalen en Niedersachsen. Met de potentie van bijna
12.000 bedrijven. Voor jou betekent het vergroten van het werkgebied (NL, BE en DE), 6x
meer bezoekerspotentieel.

Scroll naar top