Maatlat Duurzame Veehouderij 2020: De belangrijkste kansen en wijzigingen

Beschrijving

Investeringen in duurzame stallen leveren ook in 2020 opnieuw fiscaal voordeel op. Door te bouwen volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) kom je in aanmerking voor Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil. De MDV biedt fiscale subsidie voor duurzame stallen voor varkens, pluimvee, kalveren, melkvee, vleeskalkoenen, eenden, konijnen, melkgeiten, melkschapen en vleesveestallen.

Per 1 januari 2020 is MDV 13 van kracht. Deze versie is één jaar geldig tot en met 31 december 2020. De thema’s binnen de MDV zijn ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid, klimaat, fijn stof, bedrijf en omgeving en brandveiligheid.

Belangrijke eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij 2020
Voorafgaand aan een subsidieaanvraag moet er een certificaat stalontwerp zijn afgegeven. Hiervoor moet de stal voldoende punten behalen op de verschillende thema’s. Aanvragen van zo’n certificaat kan bij een door de Raad van accreditatie erkende instelling.

De belangrijkste instapeisen voor een MDV-stal zijn:
* Het betreft een emissiearme stal.
* Daglicht in de stal.
* Bij vleeskuikens geldt een of maximale bezetting per vierkante meter.

Voor een aantal diercategorieën is de ammoniakambitie bijgesteld. Om een stal in 2020 in aanmerking te laten komen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij moet er aan een gewijzigde ammoniakuitstoot (t.o.v. 2019) voldaan worden. Bekijk deze wijzigingen op onze website.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Scroll naar top