Eco Air Care

Beschrijving

Eco Air Care

ECO Air Care zorgt voor 90% stikstofreductie
De gezondheid en productiviteit van kippen hangt in de eerste plaats af van de kwaliteit van de lucht waarin zij leven. Maar alleen met een perfect klimaat voor de dieren zijn we er niet. Pluimveehouders moeten ook aan milieueisen voldoen, zoals emissie van ammoniak en fijnstof.
ECO Air Care
De laatste ontwikkeling binnen de Vencomatic Group & Wouters Vencotec is het ECO Air Care concept, waarbij een klimaatunit gerealiseerd is waarmee tot 95% van de ammoniak (en dus stikstof) afgevangen kan worden uit de stallucht. Het eerste ECO Air Care systeem is nu een jaar lang getest op het bedrijf Greenfarm; het vleeskuikenmoederbedrijf van Familie Beerens. En de resultaten zijn veelbelovend. De uitstoot van stikstof is met gemiddeld 90 procent afgenomen. Dat betekent dat per jaar 7.000kg stikstof per stal afgevangen kan worden, goed om de bouw van 2,500 nieuwe woningen te compenseren!
Testen en meten
De prestaties van de ECO Air Care zijn continue gemonitord door ammoniakmetingen aan alle uitgaande luchtstromen van de stal. Speciale sensoren zijn bij de stal geïnstalleerd en leverden 24/7 data op. Naast metingen in de stallucht, worden ook continue metingen aan het waswater uitgevoerd. Wat blijkt; de hoeveelheid stikstofreductie die gemeten is in de stallucht, vindt men terug in het waswater op basis van een geleidbaarheidsmeting. Deze geleidbaarheidsmeting, als indicatie voor de hoeveelheid afgevangen stikstof, is op verschillende momenten extern gevalideerd door afname van watermonsters en analyse in een laboratorium. Daarnaast wordt het zuurverbruik van de installatie elk uur opgeslagen, het verbruik van zuur geeft ook een indicatie van de ammoniakreductie in de ECO Air Care.

https://www.vencomaticgroup.com/nl/blog/stikstofcrisis-wij-hebben-de-bewezen-oplossing

Scroll naar top